CSS カラーキーワード

 

2019年08月29日

 

 

目次

  1. CSS カラーキーワード

CSSカラーキーワード

下の検索ボックスでカラーキーワード名による絞り込み検索ができます。

該当するカラーキーワード名が見つかりません。

カラーキーワード

カラーキーワード名 スタイル 16進数(RGB) 10進数(R,G,B)
aliceblue
 
#f0f8ff 240,248, 25
antiquewhite
 
#faebd7 250,235,215
aqua
 
#00ffff   0,255,255
aquamarine
 
#7fffd4 127,255,212
azure
 
#f0ffff 240,255,255
beige
 
#f5f5dc 245,245,220
bisque
 
#ffe4c4 255,228,196
black
 
#000000   0,  0,  0
blanchedalmond
 
#ffebcd 255,235,205
blue
 
#0000ff   0,  0,255
blueviolet
 
#8a2be2 138, 43,226
brown
 
#a52a2a 165, 42, 42
burlywood
 
#deb887 222,184,135
cadetblue
 
#5f9ea0  95,158,160
chartreuse
 
#7fff00 127,255,  0
chocolate
 
#d2691e 210,105, 30
coral
 
#ff7f50 255,127, 80
cornflowerblue
 
#6495ed 100,149,237
cornsilk
 
#fff8dc 255,248,220
crimson
 
#dc143c 220,  0, 60
cyan
 
#00ffff   0,255,255
darkblue
 
#00008b   0,  0,139
darkcyan
 
#008b8b   0,139,139
darkgoldenrod
 
#b8860b 184,134, 11
darkgray
 
#a9a9a9 169,169,169
darkgreen
 
#006400   0,100,  0
darkgrey
 
#a9a9a9 169,169,169
darkkhaki
 
#bdb76b 189,183,107
darkmagenta
 
#8b008b 139,  0,139
darkolivegreen
 
#556b2f  85,107, 47
darkorange
 
#ff8c00 255,140,  0
darkorchid
 
#9932cc 153, 50,204
darkred
 
#8b0000 139,  0,  0
darksalmon
 
#e9967a 233,150,122
darkseagreen
 
#8fbc8f 143,188,143
darkslateblue
 
#483d8b  72, 61,139
darkslategray
 
#2f4f4f  47, 79, 79
darkslategrey
 
#2f4f4f  47, 79, 79
darkturquoise
 
#00ced1   0,206,209
darkviolet
 
#9400d3 148,  0,221
deeppink
 
#ff1493 255, 20,147
deepskyblue
 
#00bfff  0,191,255
dimgray
 
#696969 105,105,105
dimgrey
 
#696969 105,105,105
dodgerblue
 
#1e90ff  30,144,255
firebrick
 
#b22222 178, 34, 34
floralwhite
 
#fffaf0 255,250,240
forestgreen
 
#228b22  34,139, 34
fuchsia
 
#ff00ff 255,  0,255
gainsboro
 
#dcdcdc 220,220,220
ghostwhite
 
#f8f8f8 248,248,248
gold
 
#ffd700 255,215,  0
goldenrod
 
#daa520 218,165, 32
gray
 
#808080 128,128,128
green
 
#008000   0,128,  0
greenyellow
 
#adff2f 173,255, 47
grey
 
#808080 128,128,128
honeydew
 
#f0fff0 240,255,240
hotpink
 
#ff69b4 255,105,180
indianred
 
#cd5c5c 205, 92, 92
indigo
 
#4b0082  75,  0,130
ivory
 
#fffff0 255,255,240
khaki
 
#f0e68c 240,230,140
lavender
 
#e6e6fa 230,230,250
lavenderblush
 
#fff0f5 255,240,245
lawngreen
 
#7cfc00 124,252,  0
lemonchiffon
 
#fffacd 255,250,205
lightblue
 
#add8e6 173,216,230
lightcoral
 
#f08080 240,128,128
lightcyan
 
#e0ffff 224,255,255
lightgoldenrodyellow
 
#fafad2 250,250,210
lightgray
 
#d3d3d3 211,211,211
lightgreen
 
#90ee90 144,238,144
lightgrey
 
#d3d3d3 211,211,211
lightpink
 
#ffb6c1 255,182,193
lightsalmon
 
#ffa07a 255,160,122
lightseagreen
 
#20b2aa  32,178,170
lightskyblue
 
#87cefa 135,206,250
lightslategray
 
#778899 119,136,153
lightslategrey
 
#778899 119,136,153
lightsteelblue
 
#b0c4de 176,196,222
lightyellow
 
#ffff00 255,255,224
lime
 
#00ff00   0,255,  0
limegreen
 
#32cd32  50,205, 50
linen
 
#faf0e6 250,240,230
magenta
 
#ff00ff 255,  0,255
maroon
 
#800000 128,  0,  0
mediumaquamarine
 
#66cdaa 102,205,170
mediumblue
 
#0000cd   0,  0,205
mediumorchid
 
#ba55d3 186, 85,211
mediumpurple
 
#9379db 147,112,219
mediumseagreen
 
#3cb37  60,179,113
mediumslateblue
 
#7b68ee 123,104,238
mediumspringgreen
 
#00fa9a   0,250,154
mediumturquoise
 
#48d1cc  72,209,204
mediumvioletred
 
#c71585 199, 21,133
midnightblue
 
#191970  25, 25,112
mintcream
 
#f5fffa 245,255,250
mistyrose
 
#ffe4e1 255,228,225
moccasin
 
#ffe4b5 255,228,181
navajowhite
 
#ffdead 255,222,173
navy
 
#000080   0,  0,128
oldlace
 
#fdf5e6 253,245,230
olive
 
#808000 128,128,  0
olivedrab
 
#6b8e23 107,142, 35
orange
 
#ffa500 255,165,  0
orangered
 
#ff4500 255, 69,  0
orchid
 
#da70d6 218,112,214
palegoldenrod
 
#eee8aa 238,232,170
palegreen
 
#98fb98 152,251,152
paleturquoise
 
#afeeee 175,238,238
palevioletred
 
#db7093 219,112,147
papayawhip
 
#ffefd5 255,239,213
peachpuff
 
#ffdab9 255,218,185
peru
 
#cd853f 205,133, 63
pink
 
#ffc0cb 255,192,203
plum
 
#dda0dd 221,160,221
powderblue
 
#b0e0e6 176,224,230
purple
 
#800080 128,  0,128
rebeccapurple
 
#663399 102, 51,153
red
 
#ff0000 255,  0,  0
rosybrown
 
#bc8f8f 188,143,143
royalblue
 
#4169e1  65,105,225
saddlebrown
 
#8b4513 139, 69, 19
salmon
 
#fa8072 250,128,114
sandybrown
 
#f4a413 139, 69, 19
seagreen
 
#2e8b57  46,139, 87
seashell
 
#fff5ee 255,245,238
sienna
 
#a0522d 160, 82, 45
silver
 
#c0c0c0 192,192,192
skyblue
 
#87ceeb 135,206,235
slateblue
 
#6a5acd 106, 90,205
slategray
 
#708090 112,128,144
slategrey
 
#708090 112,128,144
snow
 
#fffafa 255,250,250
springgreen
 
#00ff7f   0,255,127
steelblue
 
#4682b4  70,130,180
tan
 
#d2b48c 210,180,140
teal
 
#008080   0,128,128
thistle
 
#d8bfd8 216,191,216
tomato
 
#ff6347 255, 99, 71
turquoise
 
#40e0d0  64,224,208
violet
 
#ee82ee 238,130,238
wheat
 
#f5deb3 245,222,179
white
 
#ffffff 255,255,255
whitesmoke
 
#f5f5f5 245,245,245
yellow
 
#ffff00 255,255,  0
yellowgreen
 
#9acd32 154,205, 50

 

 

 

 

 

Programming Style